KADINCA MEDYA

Kadınlar Nasıl Erkeklerden HoşlanırŞIK ERKEKLER GÖZ DOLDURUYOR..

Yapılan araştırma verilerine göre kadınlar, daha iyi genlere sahip çocuklar doğurabilmek adına bilinçdışı bir güdüyle, kendi uzun dönemli ilişkileri dışında, daha çekici fakat ‘uzun dönemli bir ilişkiye girmek konusunda isteksiz’ erkeklerle kaçamak ilişkilere girebiliyorlar.Kadınlar ne tip erkeklerden hoşlanır?
Kadın-erkek ilişkileri ve eş seçimi sürecindeki dinamikleri net olarak açıklıyor.


Geçtiğimiz yıllarda Darwinci feministler ve diğerleri, kadın davranışının karmaşıklıklarını daha ince detaylarla inceleyen bir görüş açısı geliştirdiler.
Görünen o ki kadınlar, partnerlerinin ummak isteyecekleri kadar monogam davranışlar sergilemiyorlar. Kadınlar da bazen kısa dönemli eşleşme stratejileri izliyor.
Diğer araştırma ise, kadınların kendi menstrüal döngülerine bağlı olarak değişik zamanlarda değişik tercihler ortaya koyabildiğini gösteriyor. Menstrüal olarak en doğurgan oldukları evrede kadınlar, daha iyi görünüşlü, daha simetrik vücut yapısına sahip ve daha erkeksi görünüşteki erkekleri tercih ediyor.
Kadınların partner seçimindeki birinci önceliği ‘fiziksel çekicilik’ oluyor ki, bu erkeklerin eş seçerken gösterdiği davranış tarzının benzeri.
Cinsler arasında daha önce beklenen farklılıklar ortaya çıktı: Erkekler ‘çekiciliği’ tercih etmeyi sürdürürken, kadınlar sosyal statü -ve onunla neredeyse aynı oranlarda- sıcaklık ve güvenilirlik aradıklarını belirttiler. Ama minimum gereklilikleri sağlandığında her iki cins de ‘iyi çizgilere sahip’ partnerleri; en mükemmel hatlara veya en yüksek statülere tercih ettiklerini belirttiler.Başka bir deyişle “Ne erkekler tam olarak duygusuz sayılabilir ne de kadınlar tam olarak servet avcısı gibi düşünülebilir.” diyor araştırmacılar.Bir çocuğa babalık yapmak için dünyanın en güzel kadınına ihtiyacınız yok. Aynı şekilde doğurganlık başarısını sürdürmek için bir kadının da dünyanın en zengin erkeğine ihtiyacı yok. Temelde bütün ihtiyacınız olan, tembel ve aylak olmayan biri.”“Eşleşme piyasasında insanların bütçeleri, aslında başkalarına ne sunabilecekleriyle belirlenir..” diyor Norman P.Li “..o yüzden çok yüksek statüye sahip veya çok zengin bir adam, fiziksel olarak çok daha çekici olan bir partnere yönelecektir. Dolayısıyla, daha yüksek kalitede bir partner arayışıyla kendilerini ‘fiziksel anlamda daha çekici’ bir hale getirmeye gayret eden kadınların da tam olarak yanlış iş yaptıkları söylenemez.”Kadınların kendi statülerinden kaynaklanan gerekliliklerin, eş arayışlarını çok karmaşık bir hale koyduğunu söylüyor. Profesör Townsend; tıp ve hukuk öğrencisi ve profesyonel kariyer sahibi hanımlardan oluşmuş bir gruba, değişik şekillerde giyinmiş bazı erkeklerin resimlerini gösterdi. Bu resimlerdeki erkekler mesela fast-food restoranında çalışan biri giyinmiş veya tasarımcı kostümü içinde Rolex saat takmış biri olarak görünüyorlardı. Katılımcılara, resimlerde görünen erkeklerin sosyal statüleriyle ilgili detaylı tarifler de ayrıca belirtildi.
Araştırmalar  gerçekleştirdikleri bir diğer çalışma ise, erkeklerin uzun dönemli ilişkilerinde kendi altlarındaki konumlardan kadınları kendi eşiti veya üstü konumundaki kadınlara tercih ettiğini ortaya koydu. Buna karşılık, kadınların tercihinde belirgin bir ‘toplumsal olarak dominant’ olan erkeklere karşı bir belirgin bir ilgi yönelmesi saptanmadı.Buna göre bu sonucun sebebi, erkeklerin kendilerinden aşağı konumlardaki kadınların davranışları üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceklerine inanmaları. Böylece kadınların mongam kalmalarını sağlayabileceklerini ve çocukların nesebi hakkında kesin emin olacaklarını varsayıyorlar. Uzun dönemli ilişkilerde kadınların sadakatsizliği erkeklere ciddi bir tehdit edebiliyor.
Sonuçta erkek olsun, kadın olsun herkes kendi özelliklerinin satın alabileceği en iyi partneri bulma eğilimindedirler. Aşık olmaksa, temel olarak, her iki tarafın da iyi bir alışveriş yapmış olduğunu hissettiklerinde yaşanan bir süredir.


ilişki


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...